Systeem consultatie


Voor wie

We bieden systeemconsultatie, wanneer betrokkenen het gevoel hebben te zijn vastgelopen, wanneer er geen verandering of oplossing voor handen lijkt en er geen overeenstemming is over de koers. In de systeemconsultatie houden we ons bezig met de vraag 'hoe nu verder?' wanneer problemen complex zijn. We bekrachtigen daarbij de bestaande samenwerkingsrelaties.

Een systeem waarvoor consultatie mogelijk is kan bijvoorbeeld een behandelteam van professionals zijn in de kinderpsychiatrie dat tijdens de klinische opname van een kind zijn toestand ziet verslechteren; een jeugdhulpverleningssysteem dat ondanks grote personeelsinzet geen vooruitgang ziet -en waarbij deze constatering door ouders gedeeld wordt; een (beleids)vraagstuk om terugval (recidive) terug te dringen; een probleem over taak- en rolverdeling in een (familie)bedrijf of team waarbij betrokkenen uitvallen of psychische klachten aangeven; een vraagstuk om effectiviteit en werkplezier te vergroten in een team van professionals.

We werken in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de ouderenzorg, de thuiszorg, het onderwijs, (semi-)overheidsinstellingen, NGO's en (familie)bedrijven.

We hebben ook ervaring met het inzetten van deze werkwijze voor intervisie. We sluiten dan aan bij een team van professionals dat zichzelf (verder) wil bekwamen in het systeemdenken.

 

Werkwijze

We werken via een opstelling van baboesjka poppen om zo het beeld van het systeem tot ons te laten spreken. Via de opstelling overzien we samen de context en het speelveld om ieders rol en positie te begrijpen. We zetten de (verander-)wens van de cliënt centraal. We denken samen na over volgorde en timing. Over waar de aandacht naar toe gaat, over 'waar de bal niet ligt', en wat de volgende stap zou kunnen zijn. Het eindresultaat is een haalbaar plan, met volgorde en timing voor ontwikkeling en wat ieders bijdrage daaraan kan zijn. 

 

Rol van de systeemtherapeuten

In overleg met de consult-vrager organiseren we de context en een betekenisvolle setting waarin de systeemconsultatie plaats kan vinden. 

We nemen de positie in van 'meervoudig partijdig' en bevorderen meerstemmigheid door het scheppen en bewaken van een veilig klimaat. We beschouwen het krachtenveld in het systeem als terugkerende interactiepatronen met een betekenis ('wat stuurt er'?), zonder te denken in termen van goed of fout. 

Nadien zijn wij beschikbaar voor enkele (telefonische) opvolgcontacten zodat het systeem op koers blijft.

Terug naar boven