Gezinstherapie


Voor wie

Wanneer je het gevoel hebt dat er herstel of verbetering nodig is voor de relaties binnen je gezin, kun je bij ons een plek vinden om uit te zoeken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Als het niet goed gaat in je gezin, er te weinig ontspannen momenten samen zijn en er niet geluisterd wordt naar elkaar, kan dit veel energie vergen. Als je ziet dat je kind of kinderen zich niet goed ontwikkelen, als je je tekort voelt schieten als ouder en niet meer weet waar je goed aan doet, wend je dan tot de systeemtherapeuten van RoerRotterdam. 

Het 'gezin' bestaat in diverse vormen; wij bedoelen er de plek mee waar kinderen worden (of zijn) opgevoed en grootgebracht en waar gezinsleden in onderlinge afhankelijkheid zich ontwikkelen en het leven delen. 

Gezinsproblemen kunnen te maken hebben met de geschiedenis en de omgeving van het gezin, met een bepaalde levensfase, met specifieke kenmerken of problematiek van gezinsleden. Meestal is het een combinatie van oorzaken die maakt dat het een gezin op eigen kracht niet lukt om gezinspatronen te veranderen.  

 

Rol van de therapeut

Gezinsleden ervaren allemaal op hun eigen wijze last als er problemen zijn. Soms is het moeilijk om met elkaar de juiste voorwaarden te scheppen om open en met respect over problemen en ervaringen te spreken. Als therapeuten helpen we bij het scheppen van een veilig klimaat en is er zorgvuldige aandacht voor de stem van alle gezinsleden.

 

Werkwijze

Onze eerste afspraak is een gezinsintake met je hele gezin en twee systeemtherapeuten. We beginnen met het zo duidelijk mogelijk formuleren van ieders veranderwens, vragen die daarbij spelen en doelen. We spreken af hoe onze samenwerking er in grote lijnen uit komt te zien.

We werken ervaringsgericht met de taal en de beelden die ons vanuit je gezin worden aangereikt. Er wordt ook rekening gehouden met belangrijke afwezigen. 

We kijken vooruit: naar hoe je het samen hebben wilt. Wat haalbaar is. En hoe iedereen die belangrijk is in of voor het gezin, daar een bijdrage aan kan leveren zodat oplossingen voor handen komen. We denken ook samen na over volgorde en timing.

Onze systeemtherapie is maatwerk; vanuit de gedachte 'doen wat werkt' kunnen vervolgsessies worden afgesproken of kunnen we (een deel van het traject) in een andere samenstelling werken. 

Terug naar boven