Relatietherapie


Voor wie

Wanneer je het gevoel hebt met je partner in 'sleetse' patronen gevangen te zijn, waarbij je samen in herhalende communicatiecirkels terechtkomt die weinig soelaas bieden, die tot strijd, irritaties, verwijten, ruzies, afstand en dreigende scheiding leiden, kan partnertherapie helpend zijn.

Hoe vaak denken we in partnerrelaties dat de ander moet veranderen en dat, wanneer dat zou gebeuren, alles opgelost is. Dat we dan weer gelukkig zijn in onze relatie. Sommige stellen komen naar partnertherapie, in de hoop en verwachting dat de therapeut de ander zal veranderen.

 

Rol van de therapeut

De ander veranderen blijkt in de realiteit van het leven onmogelijk. Wat we wel kunnen veranderen is de blik waarmee we naar de ander kijken. In de veilige omgeving van de therapeutische ruimte kun je anders luisteren naar je partner en zijn/haar geschiedenis, en de patronen ontdekken waar jullie gebruik van maken. 

 

Werkwijze

Een eerste stap in therapie zou kunnen zijn dat we jullie beider geschiedenis, kwetsbaarheden, in kaart brengen. In je gezin van herkomst heb je als kind geleerd hoe relaties vorm gegeven worden en ook andere levenservaringen hebben je gevormd. Dit kan bepalend zijn voor hoe je nu in je relatie staat en je op een bepaalde manier gedraagt naar je partner. Andersom zal dit ook het geval zijn. 

Binnen de therapie zal ruimte gemaakt worden om in een veilige omgeving samen moeilijke, gevoelige onderwerpen te bespreken, om dichter naar elkaar toe te groeien en opnieuw in verbinding te komen met elkaar.

Een volgende stap in de therapie is het opnieuw verbinden met elkaar. Het ervaren van nieuwe verbindingsmomenten zal in het begin kwetsbaar aanvoelen, en oude patronen zullen de kop opsteken.

We staan stil bij wat er tussen jullie beiden gebeurt om te onderzoeken hoe je opnieuw koers kunt maken in je relatie, elkaars anker kunt zijn, welke ontwikkeling gewenst is en hoe je daar beiden aan kunt bijdragen.

We kijken vooruit: naar hoe je het samen hebben wilt. Wat haalbaar is. We denken ook samen na over volgorde en timing.

Onze relatietherapie is maatwerk; vanuit de gedachte 'doen wat werkt' kunnen vervolgsessies worden afgesproken of kunnen we (een deel van het traject) in een andere samenstelling werken.

Terug naar boven