Uw rechten, onze plichten 


Beroepsverenigingen en Beroepsregisters

Met de registratie bij onze beroepsverenigingen en beroepsregisters waarborgen we:

  • Onze deskundigheid
  • Eventuele vergoeding vanuit je zorgverzekeraar (zie Tarieven en vergoedingen)
  • Onze aansprakelijkheid
  • Tuchtrecht

NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

NVPA: Nederlands Verbond voor Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten

RBCZ: Register Beroepen Complementaire Zorg

SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

AGB-code: Algemeen Gegevensbeheer Code, een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend door zorgverzekeraars

 


Registratienummers

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK): 76758702

BTW-identificatienummer: NL860786808B01 / AGB-code praktijk RoerRotterdam: 90092603

Carla Snethorst: NVRG 13862 / SKJ 100014377 / SCAG 17841

Jikke Bos-Monsma: NVRG 12304 / SKJ 100007145 / SCAG 17732 / NVPA 104762 / RBCZ 200518R /  AGB-code therapeut 90116140

 


Gegevensbescherming

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. Onze werkwijze is vastgelegd in een informatiefolder, waarin je kunt lezen wat jouw rechten en onze plichten zijn.


Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om goede zorg te verlenen. Wanneer je als cliënt echter toch klachten ervaart met betrekking tot onze zorgverlening, dan gaat RoerRotterdam daar serieus mee om. Meer informatie over de mogelijkheden tot indienen van een klacht staat beschreven in de Klachtenprocedure.


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden waaronder wij onze zorg bieden vind je hier:


Wijze van betalen

Je ontvangt van RoerRotterdam een mail met een gespecificeerde factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn. Je kunt deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar, wanneer je als volwassene aanvullend verzekerd bent (zie voor informatie ons overzicht op deze pagina).

Wanneer de gemeente onze zorg betaalt, loopt de declaratie via de afgesproken wijze. 


Kwaliteitsnorm

RoerRotterdam is ingericht en georganiseerd volgens de HKZ-norm voor Kleine Organisaties (HKZ 143). Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) biedt kwaliteits- en veiligheidsnormen voor organisaties in Zorg en Welzijn.
Met deze norm streven wij na onze zaken intern goed op orde te hebben, stellen we onze cliënten principieel centraal en werken wij voortdurend aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

RoerRotterdam is in januari 2022 gevisiteerd door Bureau Visie-tatie.